توقف فعالیت بیمارستان دکتر سپیر، قدیمی‌ترین مرکز درمانی خیریه ایران

تهران- مونا سنجری، شهروندخبرنگار: خیابان «مصطفی خمینی» را که به سمت چهارراه «سیروس» می‌رویم، در سمت چپ خیابان، بنایی قدیمی با تابلویی بزرگ که نشان از وجود یک مرکز درمانی در این ساختمان دارد، نظر رهگذران را جلب می‌کند. اما آن‌چه بیشتر از بنا و تابلو جلب توجه می‌کند، در فلزی بسته شده این مرکز است.
در حیاط چند اتومبیل پارک شده‌‌اند و یک نگهبان و چند مرد هم کنار یکی از ماشین‌ها در حال صحبت کردن هستند. این‌جا بیمارستان و «مرکز خیریه دکتر سپیر» است. اهالی محله سیروس و «عودلادجان» خاطرات زیادی از این بیمارستان که به عنوان قدیمی‌ترین مرکز خیریه درمانی ایران شناخته می‌شود، دارند. حالا اما این مرکز درمانی دیگر سرپا نیست.