ورزشکار مندایی: اگر دین‌مان را بگوییم، مسابقات جهانی نمی‌رویم

مریم دهکردی: اقلیت‌های دینی در ایران سال‌های طولانی است که از بسیاری حقوق شهروندی خود محروم‌اند. حق تحصیل، حق استخدام و برخورداری از مشاغل دولتی از بدیهی‌ترین حقوقی است که جامعه اقلیت‌های دینی در ایران برای کسب آن ناچار به جدالی طولانی است.