ارباب جمشید جمشیدیان

ارباب جمشید جمشیدیان ازبازرگانان زرتشتی ونماینده زرتشتیان دردوره اول مجلس شورای ملی مشروطه بوده است.

ارباب کیخسرو شاهرخ

کیخسرو شاهرخ از فعالان سیاسی و چهره های مشهور که خدمات بسیاری به جامعه زرتشتی و ایرانی داشت.

آغاز محکومیت شش شهروند بهایی در بندرعباس

بنا به خبر رسیده به ایران وایر، شش شهروند بهایی جهت اجرای حکم به زندان بندرعباس منتقل شدند. روز یکشنبه ۱۷ اسفند پنج شهروند بهایی به نام‌های «مهران افشار»، «امید آفاقی»، «ادیب حق‌پژوه»، «فرهاد امری» و «آرش راسخی» خودشان را به زندان بندرعباس معرفی کردند.